+48 724 620 128
info@pws-technologie.pl

Cennik usług elektrycznych

Cennik usług elektrycznych ma charakter poglądowy, w celu uzyskania konkretnej wyceny prosimy o kontakt

Usługa Cena
Montaż wypustów kablowych podtynkowo
Gniazdo elektryczne 230V 30 zł
Punkt siłowy 400V 55 zł
Gniazdo TV, Telefoniczne, Internetowe, głośnikowe 35 zł
Oświetlenie górne , boczne 30 zł
Oświetlenie zewnętrzne 30 zł
Punkt zasilania wentylatora 30 zł
Punkt domofonowy 45 zł
Wykonywanie instalacji odgromowej do ustalenia
Oświetlenie ogrodowe do ustalenia
Lampy zewnętrzne do ustalenia
Montaż osprzętu
Gniazdo elektryczne 230V 10 zł
Łącznik oświetleniowy 10 zł
Punkt siłowy 400V 30 zł
Gniazdo TV, Telefoniczne, Internetowe 50 zł
Oświetlenie górne, boczne od 30 zł
Montaż wentylatora od 30 zł
Rozdzielnie
Wstawienie i obsadzenie tablicy rozdzielczej n/t 150 zł
Montaż wyłączniki nadmiarowo prądowego 10 zł
Montaż wyłącznika rożnicowoprądowego 20 zł
Wstawienie i obsadzenie tablicy rozdzielczej podtynk 250 zł
Awarie, podłączenia
Awaria elektryczna* od 100 zł
Podłączenie kuchni elektrycznej 150 zł
*Podstawowa cena usunięcia usterki wynosi za pierwszą roboczogodzinę 60 zł . Każda następna 60 zł.
Bruzdowanie
Wykucie bruzdy pod kabel (cegła) 10 zł/mb
Wykucie bruzdy pod kabel (beton) 15zł/mb
Wykucie bruzdy pod peszel fi 16 20 zł/mb
Obsadzanie puszki 10 zł
Pomiary elektryczne
Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1-fazowym 6 zł
Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3-fazowym 14 zł
Pomiar impedancji pętli zwarcia 6 zł
Pomiar skuteczności zerowania 6 zł
Badanie parametrów wyłącznika różnicowo-prądowego 10 zł
Pomiar rezystancji odgromowej 35 zł
Koszt protokołu (nie mniej niż) 100 zł
Usuwanie usterek w instalacji w razie wykrycia podczas pomiarów cena za 1 rb/h 60 zł
Pomiary oświetlenia
Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy od 30 zł
Przeprowadzenie testu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego od oprawy 8 zł
Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego za 1 pkt 15 zł